Jeg finner ikke min nasjonalitet i listen (Kosovo)

Oppsettet i Webcruiter følger den internasjonale ISO-standarden for anerkjennelse av land: https://www.iso.org/obp/ui/#search  og vi får beskjed når de oppdaterer listen. Det er de som må endre hos seg før vi kan legge til for eksempel Kosovo som land.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.