Søknadsfristen passert

Dersom søknadsfristen for stillingen er passert vil det ikke være mulig å sende inn søknad på stillingen.

Oppdragsgiver kan velge å motta søknader etter fristens utløp, men Webcruiter kan desverre ikke legge inn søknader på vegne av kandidater i kundens system.


Dersom man ikke har sendt søknad innen fristens utløp vil det heller ikke være mulig å hente frem utkast til søknadstekst i ettertid.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.