Hvis du får denne feilmeldingen når du prøver å sende inn din søknad så gå tilbake til din CV og se på dine arbeidserfaringer eller utdanninger. Har du noen pågående jobber / utdanninger som også har ett slutt-dato som er passert i forhold til dagens dato (eller er inneværende måned)? 

Fjern markeringen for nåværende eller oppdater sluttdato. Nå får du sendt inn din søknad.